General Electric Logo

  • GE sở hữu một loạt các hoạt động kinh doanh mạnh mẽ trên toàn thế giới trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, tài chính và truyền thông, được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu của thế giới ngày nay, trong đó có nhu cầu đối với cơ sở hạ tầng toàn cầu; đáp ứng nhu cầu của dân số thế giới ngày càng tăng với các đặc tính nhân khẩu học đang thay đổi, và nhu cầu đối với các công nghệ về chăm sóc y tế, tài chính, thông tin và giải trí, và môi trường.

Cơ sở hạ tầng

  • Các hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng của chúng tôi đang góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng về năng lượng, y tế, giao thông vận tải, và công nghệ cho thế kỷ mới. Những hoạt động này cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giúp cho các khu vực đang phát triển trên thế giới có thể tham gia vào nền kinh tế toàn cầu, đồng thời cũng giúp cho các khu vực đã phát triển có thể nâng cấp cơ sở hạ tầng của mình với những công nghệ sạch hơn, hiệu quả hơn và tốt hơn.

Tài chính

  • Hoạt động kinh doanh tài chính của chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ nhằm giúp cho các doanh nghiệp, người tiêu dùng và thị trường trên toàn thế giới có thể xây dựng một tương lai mạnh mẽ hơn và tốt hơn. Với một cơ cấu tổ chức nhỏ gọn hơn và có trọng tâm hơn, GE Capital đang tập trung vào những mối quan hệ đối tác và liên doanh chiến lược để giúp cho toàn bộ tập đoàn GE có thể tận dụng những cơ hội của từng thị trường cụ thể.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*